5 ข้อคิดดีๆ ก่อนเลือกกระเช้าของขวัญ

ผลิตภัณฑ์ กระเช้าของขวัญปีใหม่เครื่องดื่มสุขภาพ น้ำลำใยสกัดเข้มข้น 100% P80
09 พฤศจิกายน 2018

ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ในไม่กี่วันที่จะถึงนี้ เชื่อว่าหลายท่านคงจะเตรียมตัววางถือโอกาสขอพรและอวยพรปีใหม่ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันแล้ว เพราะการมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ หมายถึง การส่งมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ เป็นเหมือนตัวแทนส่งความห่วงใยและปรารถนาดีต่อผู้รับและเป็นการแสดงความเอาใจใส่ต่อผู้มีพระคุณ

ซึ่ง การอวยพรปีใหม่ หรือ การอวยพรผู้ใหญ่เป็นธรรมเนียมไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นการแสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้ที่เราเคารพและนับถือ เป็นโอกาสสำคัญที่ญาติพี่น้อง ครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา และยังถือเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้แสดงความยินดีและร่วมอวยพรและส่งมอบความสุขให้กับผู้ที่เราเคารพรัก

การจัดกระเช้าของขวัญ จึงเป็นสัญลักษณ์ สื่อความหมายถึงความรักและความปรารถนาดี ตลอดจนความเอาใจใส่จากผู้มอบต่อผู้รับอีกด้วย ดังนั้น 5 ข้อคิดดีๆ ต่อไปนี้ จะช่วยให้เราสามารถเลือกของขวัญที่เหมาะสมและมีคุณค่าต่อผู้รับได้อย่างมากมายที่สุด

 

5 ข้อคิดดีๆ ก่อนเลือกกระเช้าของขวัญ

การเลือกของขวัญเปรียบเสมือนคำอวยพรที่มีความหมายส่งให้ผู้รับ ซึ่งของที่มอบให้แต่ละชิ้นสามารถเป็นตัวแทนของมิตรภาพ ความรัก ความเอาใจใส่ของผู้ให้ที่มีต่อผู้รับได้ ดังนั้น ก่อนจะซื้อกระเช้าของขวัญดีๆ สักชิ้นควรคำนึงข้อคิดดังต่อไปนี้

ข้อคิดที่ 1 คำนึงถึงสถานะของผู้รับเป็นใคร

เป็นการประเมินผู้รับว่า มีความชอบ รสนิยมซึ่งเรื่องเฉพาะตัว เพื่อที่เราจะได้วางแผนจัดกระเช้าของขวัญให้เหมาะสมกับบุคคล ซึ่งสาคัญมากที่สุดข้อแรก เพราะของที่ถูกใจหรือพึงพอใจอาจไม่ได้หมายถึงของที่ราคา แต่อาจหมายถึงของที่มีมูลค่าทางจิตใจมากกว่า

ข้อคิดที่ 2 กระเช้าของขวัญต้องประโยชน์หรือมีความปลอดภัยต่อผู้รับ

กระเช้าของขวัญควรมีประโยชน์และปลอดภัยต่อผู้รับ เช่น ไม่ควรให้ของใช้สอยที่ไม่เหมาะสมกับโอกาส ไม่ควรให้ของที่ไม่มีประโยชน์และมีโทษต่อร่างกาย เช่น สุรา หรือ บุหรี่ เป็นต้น

ข้อคิดที่ 3 หากจะซื้อกระเช้าสำเร็จรูปควรจะมีการตรวจสอบแหล่งจาหน่าย รายการสินค้าและวันหมดอายุ

เพราะบ่อยครั้งที่มีร้านค้าที่ขาดความรับผิดชอบถือโอกาสจำหน่ายสินค้าค้างสต็อกโดยนำมาจัดกระเช้าของขวัญลดราคา และบางครั้งเป็นสินค้าที่หมดอายุ แต่นำมาตกแต่งภายนอกเพื่อให้ดูหรูหราและมีราคา เมื่อผู้รับนำมาใช้ประโยชน์กลับพบว่าสินค้านั้นมีการชำรุดเสียหายหรือหมดอายุ แทนที่จะมีความพึงพอใจและรู้สึกขอบคุณผู้ให้ก็อาจสร้างความไม่ประทับใจผู้ให้ โดยที่ผู้ให้อาจไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่าของหรือสินค้าที่ซื้อมานั้นหมดอายุแล้ว

ดังนั้น การเลือกกระเช้าของขวัญดีๆ สักชิ้นควรมั่นใจคุณภาพและแหล่งที่มา ควรตรวจสอบรายการสินค้า ราคา วันหมดอายุให้มั่นใจและที่สำคัญคือ รูปลักษณ์สภาพที่ปรากฎต้องเหมาะสมและสมบูรณ์

ข้อคิดที่ 4 ของที่มอบควรจะเป็นของที่ถูกจริยธรรมและถูกกฎหมาย

ของขวัญที่มอบในเทศกาลปีใหม่นั้น ควรจะถูกกาลเทศะ ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย เช่น ไม่ใช่ของหนีภาษี ของปลอมหรือเลียนแบบ ควรจะเป็นของที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษ เช่น บางท่านนิยมมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีในท้องถิ่น สินค้า OTOP เพื่อสุขภาพ สมุนไพร อาหารเสริม หรือ แม้แต่สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่มีความจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของผู้รับในอนาคต

ข้อคิดที่ 5 เป็นสิ่งของที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันและมีคุณค่าทางจิตใจ

เพราะการมอบของที่มีประโยชน์มีมูลค่าทางจิตใจผู้รับอย่างมากมาย ประเมินค่าไม่ได้และไม่สามารถตีราคาหรือคุณค่าออกมาเป็นจำนวนเงินได้ หากของที่มอบให้ผู้รับสามารถนำไปใช้ปรโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันย่อมสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจและความทรงจำที่ดีในการรับตลอดไป

 

5 ข้อคิดง่ายๆ นี้ จะเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการเลือก

กระเช้าของขวัญดีๆ เพื่อมอบให้กับคนที่รักและเคารพได้อย่างแน่นอน ส่วนการเลือกประเภทของกระเช้านั้น อย่าลืมคำนึงถึงผู้รับเป็นปัจจัยสาคัญ เช่น ผู้รับเป็นชาวมุสลิมก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายฮาลาลรับประกันสินค้าด้วย ถ้าผู้รับเป็นมังสวิรัติก็ไม่ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่เนื้อสัตว์ เป็นต้น

ดังนั้น คุณค่าของการมอบกระเช้าของขวัญ จึงอยู่ที่ความตั้งใจและเอาใจใส่ในรายละเอียดที่สำคัญของผู้รับ ไม่ได้อยู่ที่ราคาของสินค้าแต่อยู่ที่มูลค่าของการให้ และความใส่ใจในการมอบของที่ประณีตและมีคุณค่าที่เหมาะสมต่อการส่งมอบความสุขในทุกเทศกาลสำคัญรวมไปถึงวันปีใหม่ของไทยนั่นเอง

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันย่อมสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ และความทรงจำที่ดีในการรับตลอดไป

 

 

< กลับ

สมัครรับข่าวสาร

บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด

111 ถ.จรัสเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330