09 March 2020

閱讀更多
09 March 2020

閱讀更多
09 March 2020

閱讀更多
09 November 2018

5 ข้อคิดดีๆ ก่อนเลือกกระเช้าของขวัญ

ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ในไม่กี่วันที่จะถึงนี้ เชื่อว่าหลายท่านคงจะเตรียมตัววางถือโอกาสขอพรและอวยพรปีใหม่ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันแล้ว เพราะการมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ หมายถึง การส่งมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ เป็นเหมือนตัวแทนส่งความห่วงใยและปรารถนาดีต่อผู้รับและเป็นการแสดงความเอาใจใส่ต่อผู้มีพระคุณ

ซึ่ง การอวยพรปีใหม่ หรือ การอวยพรผู้ใหญ่เป็นธรรมเนียมไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นการแสดงมุฑิตาจิตให้กับผู้ที่เราเคารพและนับถือ เป็นโอกาสสำคัญที่ญาติพี่น้อง ครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา และยังถือเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้แสดงความยินดีและร่วมอวยพรและส่งมอบความสุขให้กับผู้ที่เราเคารพรัก

การจัดกระเช้าของขวัญ จึงเป็นสัญลักษณ์ สื่อความหมายถึงความรักและความปรารถนาดี ตลอดจนความเอาใจใส่จากผู้มอบต่อผู้รับอีกด้วย ดังนั้น 5 ข้อคิดดีๆ ต่อไปนี้ จะช่วยให้เราสามารถเลือกของขวัญที่เหมาะสมและมีคุณค่าต่อผู้รับได้อย่างมากมายที่สุด

 

5 ข้อคิดดีๆ ก่อนเลือกกระเช้าของขวัญ

การเลือกของขวัญเปรียบเสมือนคำอวยพรที่มีความหมายส่งให้ผู้รับ ซึ่งของที่มอบให้แต่ละชิ้นสามารถเป็นตัวแทนของมิตรภาพ ความรัก ความเอาใจใส่ของผู้ให้ที่มีต่อผู้รับได้ ดังนั้น ก่อนจะซื้อกระเช้าของขวัญดีๆ สักชิ้นควรคำนึงข้อคิดดังต่อไปนี้

ข้อคิดที่ 1 คำนึงถึงสถานะของผู้รับเป็นใคร

เป็นการประเมินผู้รับว่า มีความชอบ รสนิยมซึ่งเรื่องเฉพาะตัว เพื่อที่เราจะได้วางแผนจัดกระเช้าของขวัญให้เหมาะสมกับบุคคล ซึ่งสาคัญมากที่สุดข้อแรก เพราะของที่ถูกใจหรือพึงพอใจอาจไม่ได้หมายถึงของที่ราคา แต่อาจหมายถึงของที่มีมูลค่าทางจิตใจมากกว่า

ข้อคิดที่ 2 กระเช้าของขวัญต้องประโยชน์หรือมีความปลอดภัยต่อผู้รับ

กระเช้าของขวัญควรมีประโยชน์และปลอดภัยต่อผู้รับ เช่น ไม่ควรให้ของใช้สอยที่ไม่เหมาะสมกับโอกาส ไม่ควรให้ของที่ไม่มีประโยชน์และมีโทษต่อร่างกาย เช่น สุรา หรือ บุหรี่ เป็นต้น

ข้อคิดที่ 3 หากจะซื้อกระเช้าสำเร็จรูปควรจะมีการตรวจสอบแหล่งจาหน่าย รายการสินค้าและวันหมดอายุ

เพราะบ่อยครั้งที่มีร้านค้าที่ขาดความรับผิดชอบถือโอกาสจำหน่ายสินค้าค้างสต็อกโดยนำมาจัดกระเช้าของขวัญลดราคา และบางครั้งเป็นสินค้าที่หมดอายุ แต่นำมาตกแต่งภายนอกเพื่อให้ดูหรูหราและมีราคา เมื่อผู้รับนำมาใช้ประโยชน์กลับพบว่าสินค้านั้นมีการชำรุดเสียหายหรือหมดอายุ แทนที่จะมีความพึงพอใจและรู้สึกขอบคุณผู้ให้ก็อาจสร้างความไม่ประทับใจผู้ให้ โดยที่ผู้ให้อาจไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่าของหรือสินค้าที่ซื้อมานั้นหมดอายุแล้ว

ดังนั้น การเลือกกระเช้าของขวัญดีๆ สักชิ้นควรมั่นใจคุณภาพและแหล่งที่มา ควรตรวจสอบรายการสินค้า ราคา วันหมดอายุให้มั่นใจและที่สำคัญคือ รูปลักษณ์สภาพที่ปรากฎต้องเหมาะสมและสมบูรณ์

ข้อคิดที่ 4 ของที่มอบควรจะเป็นของที่ถูกจริยธรรมและถูกกฎหมาย

ของขวัญที่มอบในเทศกาลปีใหม่นั้น ควรจะถูกกาลเทศะ ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย เช่น ไม่ใช่ของหนีภาษี ของปลอมหรือเลียนแบบ ควรจะเป็นของที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษ เช่น บางท่านนิยมมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีในท้องถิ่น สินค้า OTOP เพื่อสุขภาพ สมุนไพร อาหารเสริม หรือ แม้แต่สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่มีความจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของผู้รับในอนาคต

ข้อคิดที่ 5 เป็นสิ่งของที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันและมีคุณค่าทางจิตใจ

เพราะการมอบของที่มีประโยชน์มีมูลค่าทางจิตใจผู้รับอย่างมากมาย ประเมินค่าไม่ได้และไม่สามารถตีราคาหรือคุณค่าออกมาเป็นจำนวนเงินได้ หากของที่มอบให้ผู้รับสามารถนำไปใช้ปรโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันย่อมสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจและความทรงจำที่ดีในการรับตลอดไป

 

5 ข้อคิดง่ายๆ นี้ จะเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการเลือก

กระเช้าของขวัญดีๆ เพื่อมอบให้กับคนที่รักและเคารพได้อย่างแน่นอน ส่วนการเลือกประเภทของกระเช้านั้น อย่าลืมคำนึงถึงผู้รับเป็นปัจจัยสาคัญ เช่น ผู้รับเป็นชาวมุสลิมก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายฮาลาลรับประกันสินค้าด้วย ถ้าผู้รับเป็นมังสวิรัติก็ไม่ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่เนื้อสัตว์ เป็นต้น

ดังนั้น คุณค่าของการมอบกระเช้าของขวัญ จึงอยู่ที่ความตั้งใจและเอาใจใส่ในรายละเอียดที่สำคัญของผู้รับ ไม่ได้อยู่ที่ราคาของสินค้าแต่อยู่ที่มูลค่าของการให้ และความใส่ใจในการมอบของที่ประณีตและมีคุณค่าที่เหมาะสมต่อการส่งมอบความสุขในทุกเทศกาลสำคัญรวมไปถึงวันปีใหม่ของไทยนั่นเอง

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันย่อมสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ และความทรงจำที่ดีในการรับตลอดไป

 

閱讀更多
08 November 2018

กระเช้าของขวัญ 5 ไอเดียในการเลือกจัดกระเช้าเพื่อสุขภาพ

กระเช้าของขวัญ การส่งมอบความสุขด้วย 5 ไอเดียเก๋ๆ ในการเลือกจัดกระเช้าของขวัญเพื่อสุขภาพ บอกเลยว่าใครไม่เคยจัด ถือว่าตกเทรนกันไปแบบไม่น่าให้

กระเช้าของขวัญ 5 ไอเดียในการเลือกจัดกระเช้าเพื่อสุขภาพ

กระเช้าของขวัญเพื่อสุขภาพ ช่วงนี้เทรนสุขภาพมาแรง การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจ เพราะโลกสื่อสารไร้พรมแดนทาให้เราเขาถึงข้อมูลและเทคโนโลยีด้านสุขภาพมากขึ้น ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของข้อมูล เป็นเจ้าของสินค้าและบริการได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วสัมผัส และยิ่งใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ การส่งมอบความสุขด้วยการจัดกระเช้าของขวัญปีนี้ บอกเลยว่าใครไม่จัดกระเช้าของขวัญเพื่อสุขภาพแล้วถือว่า ตกเทรนกันไปแบบไม่น่าให้อภัย และ 5 ไอเดียเก๋ๆ ต่อไปนี้ สามารถใช้เป็นทางเลือกประกอบการตัดสินใจและส่งมอบความสุขให้กับผู้ที่เราจะอวยพรปีใหม่ หรือ อวยพรในเทศกาลสำคัญได้อย่างไม่มีวันตกยุคและหลุดเทรนกันได้แน่นอน ไปติดตามกันดังนี้

  กรเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและผิวพรรณอจากสารสกัดธรรมชาติ

ไอเดียที่ 1 : กระเช้าผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและผิวพรรณจากสารสกัดธรรมชาติ

กระเช้าใบนี้เหมาะสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่มีความนิยมในการดูแลสุขภาพและผิวพรรณ มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานบริการและงานสังคมต่างๆ รวมไปถึงอาชีพที่ต้องพบปะติดต่อสื่อสารกับผู้คนมากมายในการทางาน เพราะผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและดูแลผิวพรรณนั้นนอกจากจะสร้างสุขภาพดีภายในแล้วยังเป็นการเสริมบุคลิกภาพของผู้ใช้ให้มีความมั่นใจและเป็นสัญลักษณ์ส่งมอบความห่วงใยจากใจผู้ให้ส่งถึงผู้รับ

    

ไอเดียที่ 2 : กระเช้าผักและผลไม้ออร์แกนิค

กระเช้าผักและผลไม้ออร์แกนิค พร้อมการ์ดใบเล็กๆ บอกประโยชน์และสรรพคุณของสารอาหารสำคัญที่ได้จากผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ ความหมายบ่งบอกถึงความห่วงใยสุขภาพและความปรารถนาดี เนื่องจาก ผักและผลไม้ออร์แกนิคนั้นเป็นอาหารปลอดสารพิษและสารเคมีตกค้าง ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติและต้องดูแลเอาใจใส่อย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต

      

ไอเดียที่ 3 : กระเช้าสมุนไพรหลากหลายของแบรนด์ไทยนิยม

กระเช้าสมุนไพร พร้อมการ์ดใบเล็กๆ บอกสรรพคุณสมุนไพรไทยนิยม และวิธีการใช้ ความหมายบ่งบอกถึงความรักและห่วงใยในสุขภาพของผู้รับพร้อมคุณค่าของสมุนไพรในการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืน เพราะสมุนไพรไทยเชื่อว่าผู้รับท่านใดได้กระเช้าใบนี้ต้องพึงพอใจเพราะได้ใช้ประโยชน์ทั้งครอบครัวแน่นอน

 

ไอเดียที่ 4 : กระเช้าผลไม้อบแห้งและธัญพืช

กระเช้าผลไม้อบแห้งและธัญพืช พร้อมการ์ดใบเล็กๆ บอกสรรพคุณของประโยชน์และสารอาหารสำคัญจากการรับประทานผลไม้และธัญพืช ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยให้อายุยืนยาว ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง กระเช้าสื่อแทนใจจากผู้มอบให้ผู้รับซึ่งสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปรับประทานเพื่อสุขภาพได้ทั้งครอบครัว เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความผูกพันและอบอุ่นของสายสัมพันธ์

ไอเดียที่ 5 : กระเช้าเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กระเช้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้รับที่ชื่นชอบในความสะดวกสบาย ทันสมัยและรักในสุขภาพ เป็นสื่อแทนใจผู้มอบที่ส่งมอบความสุข ความปรารถนาดีจากใจ เนื่องจากเครื่องดื่มสมุนไพรนั้นมีหลากหลายและเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการบำรุงและดูแลสุขภาพ ส่วนการจัดนั้น จะเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันหรือ หลากหลายแบรนด์เพื่อเพิ่มทางเลือกได้ เช่น เครื่องดื่มสมุนไพรน้ำอะโลเวร่า (Alo Vera) เครื่องดื่มชาใบหม่อน เครื่องดื่มชาสมุนไพร เป็นต้น

5 ไอเดียในการเลือกกระเช้าเพื่อสุขภาพนั้น เป็นแนวคิด ที่ให้ความสำคัญในการจัดกระเช้าอยู่ที่ “ประโยชน์ใช้งาน” และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้เราสามารถจัดหากระเช้าสวยๆ มาบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและปิดการ์ดเล็กๆ สำหรับให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการเพิ่มคุณค่าของขวัญที่จะส่งมอบในวาระโอกาสเทศบาลปีใหม่ต่อไป

 

閱讀更多
01 November 2018

เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ มหัศจรรย์ “สารสกัดจากลำไย” พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

ลำไยเป็นไม้ผลที่นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ มีมูลค่าการส่งออกสูงปีละหลายพันล้านบาท นอกจากรับประทานผลสดหรือนำมาปรุงเป็นขนมหวาน เช่น ข้าวเหนียวเปียกลำไย ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ด้วย เช่น ลำไยสกัด สำหรับคุณค่าทางโภชนาการ พบว่าในเนื้อผลของลำไยประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เส้นใย แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินบีสอง ไนอาซิน วิตามินซี กรดอะมิโน และน้ำตาลซึ่งทำให้ลำไยมีรสหวาน ได้แก่ กลูโคส ซูโครส และฟรุกโตส 

แพทย์หญิงธิศรา วีรสมัย หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลพญาไท 1 บอกว่า คนในยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับความเครียดผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมาย ซึ่งเราจะไม่สามารถมองเห็นอาการแบบนี้ได้ด้วยตาเปล่าและไม่มีอาการอะไร แต่จะสะสมไปเรื่อยๆหากเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดความเสื่อมของเซลล์หรืออวัยวะสำคัญของร่างกาย ทางการแพทย์เรียกว่า “ขบวนการอักเสบ” หรือก็คือ “ความแก่” ส่งผลให้ประสิทธิภาพร่างกายทุกด้านลดลง เช่น นอนไม่หลับ ขี้ลืม ปวดเมื่อย ผิวพรรณเหี่ยวหย่อน เพิ่มความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นต้น

แพทย์แผนโบราณของชาวจีน ถือเป็นอีกศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ ด้วยการนำสมุนไพรและผลไม้นานาชนิดมาทำเป็นยารักษาโรคให้ผู้คน และมีการนำ ลำไย มาสกัดและเป็นส่วนผสมในตัวยา เนื่องจาก ลำไย ที่ผ่านการสกัดมาแล้วจะมีรสหวาน มีสรรพคุณทางยา บำรุงม้าม หัวใจ เลือด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนโลหิต แก้อาการนอนไม่หลับ ทั้งยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย และบำรุงประสาทตาได้อีกด้วย

ลี ฉี่ เจิน (Li Shi Zhen) หมอผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรจีน ได้คิดตำรับยาสมุนไพรจีน เบน ฉาว กัง มู ซึ่งยังคงใช้อยู่ในวงการแพทย์ยุคปัจจุบัน และมีการระบุว่า ลำไย เป็นสมุนไพรที่ช่วยทำให้มีความเป็นหนุ่มสาวมากขึ้น สามารถปรับสมดุลในร่างกาย ช่วยให้ผ่อนคลายและทำให้คุณภาพการนอนดีขึ้น แต่ชาวจีนเชื่อว่า หากรับประทานลำไยสดในปริมาณมาก จะไม่ช่วยรักษาโรคโดยตรงแต่จะทำให้เกิดอาการร้อนใน

อย่างไรก็ตามได้มีการใช้เทคโนโลยีด้านอาหารมาพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพผ่านงานวิจัยทางการแพทย์ที่เรียกว่า โภชนเภสัช หรืออาหารที่ให้คุณประโยชน์ทางโภชนาการใกล้เคียงยา และ สารสกัดเข้มข้นจากลำไย กำลังกลายเป็นที่น่าสนใจ

นอกจากนี้ ยังมีการใช้เทคโนโลยีทางด้านอาหารมาพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพมากมาย โดยผ่านงานวิจัยทางการแพทย์ที่เรียกว่า “โภชนเภสัชหรืออาหารที่ให้คุณประโยชน์ทางโภชนาการใกล้เคียงยา” โดยหนึ่งในนั้นกำลังเป็นที่สนใจคือ “สารสกัดเข้มข้นจากลำไย” เนื่องจากเนื้อลำไยประกอบด้วยวิตามิน C, B12 แร่ธาตุมีสรรพคุณบำรุงหัวใจ,ประสาท, ผิวพรรณ, ช่วยย่อยอาหาร, แก้อักเสบ, แก้ปัญหานอนไม่หลับตามตำราแพทย์แผนจีน แต่การรับประทานให้ได้ผลต้องกินเนื้อลำไยสดปริมาณมากถึง 40 – 50 กิโลกรัมต่อ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องยาก ทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงทำการศึกษาวิจัยโดยนำลำไยมาสกัดเข้มข้นออกมาในรูปแบบเครื่องดื่มที่สามารถรับประทานได้ง่าย โดยพบคุณประโยชน์จากองค์ประกอบของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 5 ไบโอแอคทีฟ (Bioactive compounds) ที่สำคัญ ซึ่งอยู่ในสารสกัดเข้มข้นจากลำไยนี้ ที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายจากภายในสู่ภายนอก ได้แก่ 

1.Gallic acid (แกลลิก แอซิด) สารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันความเครียดระดับเซลล์หรือขบวนการอักเสบอันเป็นที่มาของความเสื่อมและโรคแห่งความเสื่อม เช่น มะเร็ง, โรคหลอดเลือดและหัวใจ เป็นต้น 

2.Ellagic acid (เอลลาจิก แอซิด) ช่วยยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจึงทำให้ผิวลดการสร้างเม็ดสีลดการหมองคล้ำของผิว, มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลดขบวนการอักเสบของหลอดเลือดจึงมีส่วนช่วยลดความดันโลหิต 

3.Tannic acid (แทนนิก แอซิด) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย 

4.GABA (กาบา) เป็นกรดอะมิโนที่ทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทในระบบประสาทส่วนกลาง เพื่อรักษาสมดุลในสมองที่ได้รับการกระตุ้น ทำให้สมองเกิดการผ่อนคลายจากความเครียดและนอนหลับสบาย 

5.Corilagin (คอริลาจิน) มีฤทธิ์ต้านความเจ็บปวดที่สัมพันธ์กับขบวนการอักเสบได้

อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยพบว่า 5 คุณประโยชน์ที่อยู่ในสารสกัดเข้มข้นจากลำไย ช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ, ลดระดับความดันโลหิต แม้เป็นรูปแบบไซรัป (Syrup) ก็ไม่ส่งผลให้ระดับน้ำตาลหรือไขมันในเลือดเพิ่มขึ้น ไม่ส่งผลเสียต่อการทำงานของตับและไต, ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และทำให้นอนหลับได้ลึกขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น เมื่อตื่นนอนมาทำงานก็รู้สึกสดชื่นไม่หลงๆ ลืมๆ

จะเห็นได้ว่าลำไย เป็นผลไม้ที่นอกเหนือจากคุณค่าในด้านเศรษฐกิจและอาหารแล้ว ยังมีคุณประโยชน์ในทางยาด้วย จากคุณสมบัติเด่นในการต้านอนุมูลอิสระ ลำไยจึงมีศักยภาพที่จะนำไปพัฒนาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง และยาได้ โดยเฉพาะสารสกัดจากเมล็ดและเปลือกลำไยที่พบว่ามีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและสารสำคัญหลายชนิดที่น่าสนใจ ซึ่งควรจะนำมาศึกษาเพิ่มเติมโดยเฉพาะการศึกษาในคน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ และเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุที่เหลือทิ้งจากการบริโภคอีกด้วย

อ้างอิง

pharmacy.mahidol

chulabhorn research institute

นอกจากนั้น คุณสามารถได้ประโยชน์จากลำไยด้วยเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ P80 ที่มีสารสกัดจากลำไย

เครื่องดื่มลำไยสกัดเข้มข้น ตรา P80 และสาร 5 Bioactive Compounds นอกจากจะช่วยให้เรานอนหลับลึก หลับสนิทขึ้นแล้ว ยังช่วยเสริมร่างกายให้กระปรี้กระเปร่า ทำให้สมองสดชื่นปลอดโปร่ง บูสต์ความจำให้ดีขึ้น บำรุงผิวพรรณให้ดูอ่อนกว่าวัย ลดอาการปวดข้อและหลังจากออฟฟิศซินโดรม พร้อมช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติ 

เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพจากสารสกัดลำไย P80 ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านอื่นหลายประการ ตั้งแต่การ เพิ่มความจำให้ดีขึ้น ต้านการเป็นพิษต่อตับ ลดความเครียด ทำให้สดชื่น หลับได้ดีขึ้น ปกป้องเซลล์ประสาท ปกป้องสมอง ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านความเหนื่อยล้า ต้านเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และปรับระบบภูมิคุ้มกันได้อีกด้วย แค่ดื่ม P80 ทุกวัน ก็รู้สึกดีทุกวัน P80 วันละ 1 ช้อน สุขภาพฟิตชัวร์ ! พิสูจน์เลยp80naturalessence.comหรือโทร. 02-255-6345, 088-806-9696

 

閱讀更多
15 August 2018

เครื่องดื่มสุขภาพจากสารสกัดลำไย ต้านอนุมูลอิสระและโรคร้ายได้จริงหรือไม่

5 ประโยชน์จากสารสกัดลำไยกลายมาเป็นสุดยอดเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ

จากการการศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยาของสารสกัดลำไยพบประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายด้าน

1. สารสกัดลำไยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารสกัดจากส่วนต่างๆ ของลำไย มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะจากเมล็ดที่มีฤทธิ์โดดเด่นกว่าสารสกัดจากส่วนอื่นๆ ของลำไย สารสำคัญในการออกฤทธิ์จะเป็นสารในกลุ่มโพลีฟีนอล ได้แก่ gallic acid, ellagic acid, corilagin, 4-O-methylgallic acid, epi-catechin และสารโพลีแซคคาไรด์

2. สารสกัดลำไยมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง ซึ่งสารสกัดแยกส่วน (fraction) จากเมล็ดแห้ง หรือเนื้อลำไยแห้ง มีฤทธิ์ทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ RKO-2, DLD-1, HT-15, SW-48 และ HCG

นอกจากนั้น สารสกัดจากเมล็ด มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ ทำให้สามารถยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งไปยังเซลล์ข้างเคียง และเมื่อทดสอบกับเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ SW480 สารสกัดลำไยยังมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ matrix metallo-proteinases-2 และ -9 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบุกรุกและการแพร่กระจายของมะเร็ง และด้วยการทดลองกับหนูที่ถูกทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ ด้วยให้สาร dimethylhydrazine พบว่าสารสกัดจากเนื้อลำไยและเมล็ด มีฤทธิ์ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้

3. สารโพลีแซคคาไรด์จากเมล็ด มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งปอด A549 และต้านเนื้องอกในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเนื้องอก ส่วนสารโพลีแซคคาไรด์จากเนื้อผล มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งรังไข่ SKOV3 และ HO8910 และเซลล์มะเร็งหลังโพรงจมูก HONE1 และยังมีฤทธิ์ต้านเนื้องอกในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเนื้องอก สารโพลีฟีนอลจากเมล็ดลำไย สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ Colo 320DM, SW480 และ HT-29 สารสกัดจากเปลือกผลซึ่งมีสารสำคัญ ได้แก่ gallic acid, ellagic acid และ corilagin สามารถยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในกระเพาะอาหาร SGC-7901 และเซลล์มะเร็งปอด A-549 ได้ แต่ไม่มีผลกับเซลล์มะเร็งตับ HepG2

4. เมื่อสารสกัดลำไยมาเป็นเครื่องดื่มสุขภาพ จะทำให้มีสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวด ลดการอักเสบของข้อเข่า เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ จากงานวิจัยพบว่า สารสกัดจากดอก เมล็ด กิ่ง เนื้อผล และเปลือกผลของลำไย สามารถลดการอักเสบได้ทั้งในเซลล์เพาะเลี้ยงและสัตว์ทดลอง สารสกัดจากเมล็ดมีฤทธิ์ยับยั้งสารกระตุ้นการอักเสบ ซึ่งทำให้เกิดการเสื่อมสลายของเซลล์กระดูกข้อเข่า แปลได้ว่า สารสกัดจากเมล็ดลำไย สามารถต้านการเสื่อมสลายของเซลล์กระดูกอ่อนได้ และอาจถูกนำมาพัฒนาใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อม

5. สารสกัดจากดอกออกและเมล็ดลำไย มี gallic acid, corilagin และ ellagic acid มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ xanthine oxidase ลดระดับของกรดยูริกในเซลล์ตับ (clone-9 cells) และลดระดับของกรดยูริกในเลือดในหนูที่ถูกทดลอง ซึ่งสนับสนุนผลการใช้สารสกัดลำไยในการรักษาโรคเก๊าท์ นอกจากนี้สารสกัดน้ำจากผลลำไยยังมีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างกระดูกซึ่งอาจช่วยป้องกันภาวะกระดูกพรุนได้

นอกจากประโยชน์ที่ว่ามา เครื่องดื่มสุขภาพจากสารสกัดลำไย ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งแต่การต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เพิ่มความจำให้ดีขึ้น ต้านการเป็นพิษต่อตับ ลดความเครียด ทำให้สดชื่น หลับได้ดีขึ้น ปกป้องเซลล์ประสาท ปกป้องสมอง ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านความเหนื่อยล้า ต้านเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และปรับระบบภูมิคุ้มกันได้อีกด้วย

การวิจัยอ้างอิงจาก เว็บไซต์มหาวิทยาลัย มหิดล: http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/407/ลำไย/ 

 

閱讀更多
23 April 2018

预防性健康护理的理念

预防性健康护理的理念,目前广泛被接受。医生和患者都不想面对疾病,直到病情严重我们才做好心理准备并重视定期检查身体的重要性,虽然被认为是患病前的疾病筛查,但发现出现异常时疾病已经发生一段时间了。因此通过血液检测、X光显现出来,这时候讲预防已经迟了。目前,我们强调积极的保健方法,在细胞水平上预防衰老的医学方法(Anti-aging and Regenerative Medicine)。

在日常生活中我们都面临各种各样的压力,原因来自多方面,有工作、家庭、爱情、经济等,我们只能通过心理观察来了解这些问题。但还有另外一种压力,也是在我们的日常生活中,但我们不知道那是压力。身体内每个细胞出现的压力,不是我们所了解的形式,而是来自饮食,生活方式,运动,患病等。食物包括面类,甜食或高脂肪食物,除此之外还有空气污染,压力,睡眠不足,吸烟,饮酒,这些都是自由基,都可产生细胞型压力,我们称其为“炎症”,因此我们肉眼无法看到,也没有症状。但当其持续很长时间时,直到细胞或身体重要器官出现变性,这时就开始出现衰老,我们甚至都不知道这是衰老或是我们所说的“老化”。

我们通常认为衰老就是皱纹,松弛,不漂亮,不帅,这就已经令人沮丧了,身体上的衰老更让人感到沮丧,因为这意味着我们身体各个方面的机能都在下降。

• 失眠,睡不踏实,睡醒后起来工作感觉头晕,健忘,大脑不工作
• 肩背酸痛,好像有人坐在身上或办公室综合症
• 肌肤快速衰老,容易松弛
• 增加患有冠心病、高血压、糖尿病等疾病的风险

如今,出现了抗衰老生活方式理念,通过行为改变来“抵抗自由基”,包括减压,冥想,知足,保持充分的睡眠,每周运动至少3天,保持每日摄入5样膳食,远离淀粉类、高脂肪类、油炸类的食品和烟酒。

 

提萨拉 维拉斯麦医学博士,帕亚泰第1医院抗衰老医学中心主任

閱讀更多
19 June 2018

Sleep deprivation can undermine your quality of life:P80 Natural Essence made from longan fruit extracts can restore it

Sleep deprivation can undermine your quality of life:P80 Natural Essence made from longan fruit extracts can restore it

How many of us realise that the way we sleep at night, and how deeply, affects our body in many ways? Nowadays, people sacrifice sleep time due to heavy work load, pressure from competition, and surrounding environment factors. We only take a break from the chaos of life to rejuvenate our brain and body when we sleep. The most efficient sleep occurs when you have sufficient, deep sleep, normally lasting at least eight hours. Only then can you reset your organs systems, nerves, hormones, and other body functions.


People experiencing lack of sleep often also suffer from mental disorders, loss of focus and memory, and exhaustion. Naturally this all negatively impacts our daily activities and increases the chance of accidents. Due to lack of sufficient sleep, our body’s metabolic system can’t work efficiently. This, in turn, increases the risk of diabetes, heart disease and high-blood pressure, etc.

Surprisingly, one of Thailand’s most famous tropical fruits – longan – has properties that can promote sleep quality.
But new research by the Faculty of Medicine, Chiang Mai University, has shown that concentrated longan syrup promotes sleep quality in healthy volunteers, without affecting blood glucose levels or disturbing liver or kidney functions, and while also significantly reducing diastolic pressure to healthy levels.
From this research, P80 Natural Essence has been developed under an exclusive process. The new product actively promotes the properties of five bioactive compounds in concentrated longan syrup that have been proven to improve sleep quality.
P80 Natural Essence promotes deep sleep that eradicates stress and restores normal blood pressure. On awakening, the body is fully restored, from inside out.
More information : www.p80naturalessence.com or call 0 2255-6345, 08 8806-9696

閱讀更多
19 June 2018

ไขข้อข้องใจ คิดว่านอนเต็มตาแล้ว แต่ทำไมถึงหลับไม่เต็มตื่น

เราเชื่อว่าคุณเองก็ต้องเคยประสบปัญหาการนอนหลับ ที่แม้จะลงทุนจัดเต็มทุ่มเวลานอนแบบเต็มแม็กซ์ถึง 8 ชั่วโมง แต่พอตื่นขึ้นมากลับมีอาการสลึมสลือต่อทั้งวัน นี่เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ ซึ่งไม่ใช่โรคภัยร้ายแรงที่ไหน แต่เป็นอาการนอนหลับได้ไม่ลึก ที่ฟังดูเป็นเรื่องไม่ใหญ่ แต่หารู้ไม่ว่าเรื่องเล็กแบบนี้แหละที่ร้ายแรงกว่าที่คิด


     เพราะอย่างที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กว่า การนอนหลับเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายได้หยุดพักเพื่อฟื้นฟูและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปในตัว ถือเป็นการดูแลร่างกายจากภายในสู่ภายนอก หรือรีบูสท์ร่างกายอย่างแท้จริง ซึ่งการนอนหลับให้ดีและมีคุณภาพนั้น ไม่ใช่แค่ปิดไฟ ห่มผ้า แล้วข่มตานอน แต่ยังรวมถึงการเข้านอนให้เป็นเวลา โดยหากทำได้ ควรเข้านอนตอน 4 ทุ่ม เพื่อให้ร่างกายค่อยๆ เริ่มผ่อนคลาย และเข้าสู่กระบวนการหลับลึกในช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่ง ซึ่งเมื่อเราสามารถหลับได้ลึกมากพอ โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
     ความสำคัญของโกรทฮอร์โมนนั้นก็ตรงตามชื่อ คือ ถ้าเป็นในวัยเด็กก็ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตสูงใหญ่ ส่วนในวัยผู้ใหญ่ โกรทฮอร์โมนมีส่วนสำคัญในการช่วยชะลอวัย ทำให้ใบหน้าดูเด็ก และกระจ่างใสไร้ริ้วรอย ซึ่งแม้ทุกคนจะมีโกรทฮอร์โมนอยู่ในตัว แต่ปัญหาก็คือ การจะทำให้โกรทฮอร์โมนทำงานแบบเห็นผล ต้อง “หลับลึก” ให้ได้เสียก่อน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับไลฟ์สไตล์ของผู้คนในทุกวันนี้

 
     เพราะเมื่อลองสำรวจกิจวัตรของคนสมัยนี้ การเข้านอนให้ตรงเวลาก็ว่ายากแล้ว การจะหลับให้ลึกนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ เพราะกิจกรรมที่มากมายอัดแน่นจนนาฬิกาชีวิตเดินไม่เคยตรงกันสักวัน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่เรียนหนัก หรือคนวัยทำงานที่ต้องเครียดทั้งกับการทำงาน และการเดินทางบนท้องถนน ที่วุ่นวายไม่เว้นแต่ละวัน กิจกรรมแฮงเอาท์ก็เพียบ แล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปนอนหลับให้ลึกได้อย่างที่ตั้งใจ

 
     หรือแม้แต่ผู้สูงวัยที่ดูเหมือนจะมีเวลาว่างเหลือเฟือ ไม่มีความเครียดให้ต้องกังวลจนนอนไม่หลับ แต่ก็ต้องยอมจำนนด้วยอายุและสังขารที่ร่วงโรย จนทำให้การนอนหลับลึกทำได้ยากเต็มที
     แบบนี้ต้องหาตัวช่วยอย่างเครื่องดื่มลำไยสกัดเข้มข้น P80 ที่ได้รับการวิเคราะห์คุณประโยชน์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลาย โดยเฉพาะช่วยเสริมให้นอนหลับได้ดีขึ้น
     P80 ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ นำมาซึ่ง 5 ไบโอแอ็กทีฟ คอมพาวส์ (5 Bio Active Compounds) ที่ช่วยฟื้นฟูจากภายในสู่ภายนอก ช่วยเสริมให้หลับสบาย หลับเต็มอิ่ม ตื่นมาสดชื่น  
  
     เพียงดื่ม P80 วันละ 1 ช้อนโต๊ะ จะช่วยเสริมให้อาการนอนหลับไม่สนิทห่างไกลจากตัวคุณ คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.p80naturalessence.com/ หรือโทร 02-255-6345, 088-806-9696

閱讀更多

电子邮件订阅

PM 80 LTD.

111 Jaras Mueang Road, Rongmueang,
Pathum Wan District Bangkok 10330